Document
网站首页 五老作品 文章详情

夕阳红(朱荫桃)

发布时间:2022-07-25 浏览:984
分享

桃花春水送秋阳,风雨流年两鬓霜。

笑看苍林红叶秀,欣眸碧野嫩苗芳。

彤彤红日青山美,艳艳奇葩绿地香。

更喜夕阳红万里,晚晴依旧闪金光。

                                                                            


0

评论(0)